ΕΑΠ, ΠΛΗ 22 - Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ

Ο σκοπός της ΘΕ “Βασικά Ζητήματα Δικτύων ΗΥ” είναι να γνωρίσει ο φοιτητής τις διαφορετικές τεχνικές δικτύωσης των υπολογιστών, καθώς και τα μέσα και τους τρόπους επικοινωνίας και μετάδοσης της πληροφορίας. Ο φοιτητής θα γνωρίσει αρχικά τα φυσικά μέσα μετάδοσης και τις μεθόδους μετάδοσης του σήματος μέσα από αυτά. (Τόμος Β: Ψηφιακές Επικοινωνίες). Στη συνέχεια θα εισαχθεί στις έννοιες των δικτύων των υπολογιστών, στα πρωτόκολλα και στις αρχιτεκτονικές τους (Τόμος Γ: Δίκτυα Υπολογιστών Ι). Τέλος, θα ασχοληθεί σε βάθος με τη θεωρία της πληροφορίας και της κωδικοποίησής της, θέματα απαραίτητα για την αποδοτική και ασφαλή μετάδοση δεδομένων (Τόμος Α: Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο για τη Θεματική Ενότητα ‘Βασικά ζητήματα Δικτύων Η/Υ’ (ΠΛΗ 22) http://p-comp.di.uoa.gr/eap/index.html  PDF, 1.8MBPDF, 2MB


Το παρόν βιβλίο είναι προφανώς καινούργια έκδοση και δεν υπάρχει ηλεκτρονικό ακόμα. Αναζητείται


PDF, 1.8MB

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ
PDF, 19MB


Information Theory
PDF, 11.1MB


Math Tables
PDF, 0.3MBHigh-Speed Networks and Internets Performance and Quality of Service, 2nd Edition by William Stallings

Μετατροπή από PPT Slides
PDF, 65MB


ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α', Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
PDF, 34MBΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
PDF, 23MB


2ο Μαθηματικό Τυπολόγιο
PDF, 0.3MB