ΕΑΠ, ΠΛΗ 10 - Εισαγωγή στην Πληροφορική

Κύριος σκοπός της Θ.Ε. ‘Εισαγωγή στην Πληροφορική’ είναι να γνωρίσει ο φοιτητής θεμελιώδεις αρχές της Επιστήμης της Πληροφορικής και της διαχείρισης πληροφοριών, να αποκτήσει βασικές γνώσεις για αλγορίθμους επίλυσης προβλημάτων, τεχνικές, εργαλεία και γλώσσες δομημένου προγραμματισμού, καθώς και αρχές ανάπτυξης προγραμμάτων. Επίσης να αποκτήσει γνώσεις στην χρήση απλών και σύνθετων δομών δεδομένων και στη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων ώστε να καταστεί ικανός να ακολουθήσει την εξελικτική πορεία της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής και των εφαρμογών τους, στο παρόν και στο μέλλον.   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο για τη Θεματική Ενότητα ‘Εισαγωγή στην Πληροφορική’ (ΠΛΗ 10) http://class.eap.gr/pli10  Τόμος Α',  Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών

  PDF, 3.7MB


  Τόμος Β',  Τεχνικές Προγραμματισμού

  PDF, 3.5MB


  Τόμος Γ',  Δομές Δεδομένων

  PDF, 2.6MB


  Τόμος Δ',  Γλώσσες Προγραμματισμού

  PDF, 1.8MB