ΕΑΠ, ΠΛΗ 20 - Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική

Ο σκοπός της ΘΕ «Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική» είναι να διδαχθεί ο φοιτητής κάποια κεφάλαια των Μαθηματικών που είναι απολύτως απαραίτητα στην θεμελίωση της Επιστήμης της Πληροφορικής. Η ΘΕ περιλαμβάνει λοιπόν την «Μαθηματική Λογική» που είναι το βασικό εργαλείο αυστηρής συμπερασματολογίας και θεμελίωσης της Πληροφορικής. Περιλαμβάνει επίσης και κλασσικά κεφάλαια Διακριτών Μαθηματικών τα οποία σε αντίθεση με τα Συνεχή Μαθηματικά επιβάλλουν ιδιαίτερο τρόπο σκέψης πολύ κοντά στις απαιτήσεις της Πληροφορικής. Το βασικό αποδεικτικό εργαλείο εδώ είναι η Μαθηματική Επαγωγή τα δε προβλήματα απαιτούν πολλές φορές ξεχωριστές μεθόδους αντιμετώπισης. Οι δομές και τα αντικείμενα των Διακριτών Μαθηματικών εφαρμόζονται άμεσα στις θεμελιώσεις της Πληροφορικής όπως στην Θεωρία Αλγορίθμων και στις Δομές Δεδομένων. Έμφαση τέλος δίνει η ΘΕ (στο τρίτο βιβλίο που περιλαμβάνει), στην Θεωρία Γραφημάτων η οποία είναι ίσως το κεφάλαιο των Διακριτών με τις περισσότερες εφαρμογές στην Πληροφορική μια και τα Γραφήματα μοντελοποιούν πολύ αποτελεσματικά πολλά προβλήματα από διαφορετικούς κλάδους της Πληροφορικής.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο δικτυακό τόπογια τη Θεματική Ενότητα ‘Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική’ (ΠΛΗ 20) http://class.eap.gr/pli20


Σημείωση: Ενδέχεται ο παραπάνω δικτυακός τόπος να μην χρησιμοποιείται. Εξαρτάται από τους διδάσκοντες ποιο ιστοτόπο θα χρησιμοποιήσουν. 


PDF, 1.5MB
PDF, 3MB
PDF, 1.2MB
PDF, 4.6MB, Έκδοση 2003 (η 2004 είναι η πιο πρόσφατη)