ΕΑΠ, ΠΛΗ 21 - Ψηφιακά Συστήματα

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η εισαγωγή του/της φοιτητή/τριας στο υλικό (hardware) των υπολογιστικών συστημάτων. Συγκεκριμένα, αρχίζοντας από τις βασικές έννοιες της δυαδικής λογικής και των λογικών κυκλωμάτων γνωρίζουμε τις θεμελιώδεις δομικές μονάδες των ψηφιακών συστημάτων. Μαθαίνουμε να αναλύουμε και να σχεδιάζουμε τόσο συνδυαστικά όσο και ακολουθιακά κυκλώματα. Τα κυκλώματα αυτά αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία κάθε υπολογιστικού συστήματος, την αρχιτεκτονική των οποίων συναντούμε αμέσως μετά. Η δομή της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας, η μνήμη και οι τρόποι εισόδου-εξόδου των δεδομένων είναι τα επόμενα κύρια θέματα της αρχιτεκτονικής των υπολογιστών. Τέλος, ασχολούμαστε με τους μικροεπεξεργαστές και αναλύουμε τη δομή και λειτουργία δύο βασικών οικογενειών μικροεπεξεργαστών (Intel & Motorola). 


PDF, 2.2MB


PDF, 4.2MBPDF, 4.8MB
PDF, 2.2MB