ΠΛΗ30 - Θεμελιώσεις Eπιστήμης Υπολογιστών


Ο Σκοπός της Θ.Ε. είναι:
Όπως όλες οι επιστήμες, η επιστήμη υπολογιστών έχει τα δικά της βασικά ερωτήματα όπως: Τι είναι αλγόριθμος; Ποια προβλήματα είναι δυνατόν να λυθούν με υπολογιστές; Πότε ένας αλγόριθμος είναι πρακτικά υλοποιήσιμος; Σκοπός της Θ.Ε. είναι να μάθουν οι φοιτητές τις απαντήσεις στα βασικά αυτά ερωτήματα. Οι απαντήσεις αυτές αποτελούν την κομψή και βασική  θεμελίωση της επιστήμης υπολογιστών.
Η Θ.Ε. περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενότητες (γνωστικά αντικείμενα) :
  • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
  • Θεωρία Υπολογισμού
  • Αυτόματα και Τυπικές Γλώσσες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο για τη Θεματική Ενότητα: http://class.eap.gr/pli30


PDF, 1.8MB


PDF, 1.9MB


PDF, 3.1MB